Disse lover må du kjenne til

 

Her finner du lenke til de lover som er relevante for deg som driver med innsamling i Norge.

 

Markedsføringsloven

Personopplysningsloven

Lotteriloven

Politiloven

Les deg også gjerne opp på Forbrukerombudets veiledninger om direktemarkedsføring.

Direktemarkedsføring: